Etiquetes

divendres, 14 de novembre de 2014

SOBRE EL SAMBORI


Hola famílies

A continuació us deixe les pautes per escriure un text narratiu que els vostres fills segueixen per escriure el conte del Sambori a l'àrea de Valencià. tot i que el treballen a classe, està bé tindre'l penjat al bloc per consultar-ho a casa.


PAUTES PER ESCRIURE AMB CORRECCIÓ UN CONTE

ADEQUACIÓ
La longitud del conte ha d’ocupar aproximadament d'un a tres fulls. El registre emprat ha de fugir d’expressions col·loquials, vulgars o pròpies del llenguatge oral. Ha d’estar clar l’objectiu del text i y finalment la presentació cal que siga neta, amb bona cal·ligrafia i marges adequats.
COHERÈNCIA
El contingut ha d’estar ordenat lògicament: presentació, nus i desenllaç. El text ha d’estar separat per paràgrafs amb una correcta estructura d’idees. Finalment ha de contenir les dades importants per entendre el conte sense dificultat.
COHESIÓ
Cal utilitzar correctament la puntuació: punt, punt i seguit, punt i apart, punts suspensius i coma. Cal que utilitzen connectors i ordenen les oracions de manera comprensible.
CORRECCIÓ_CLAREDAT
Respecte a la Gramàtica: no han de tindre faltes d’ortografia, sintàctiques o lèxiques.
CREATIVITAT
Es valorarà l’ús de la imaginació de l’alumne, major puntuació quant més allunyat estiga dels models treballats a l’aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada